Sztancowanie

Proces sztancowania polega na wycinaniu, tłoczeniu konstrukcji pudełka wg specjalnie zaprojektowanego wykrojnika. Sztancujemy nie tylko tekturę litą, ale również tekturę wielowarstwową o grubości do 7 mm do max formatu 950x660 mm. Proponujemy również tłoczenia elementów graficznych, które wzbogacają atrakcyjność produktu oraz tłoczenia braillem dla branży farmaceutycznej. Doświadczenie i fachowość operatorów pozwala wysztancować najbardziej skomplikowane konstrukcje. Jakość sztancowania przekłada się na dalsze procesy takie jak klejenie jak i wygląd estetyczny produktu finalnego.