RODO

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych jest: Multi-Druk sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, ul. Przemysłowa 7, 84-110 Krokowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000158030. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia lub realizacji umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności w zakresie udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. Odbiorcą danych osobowych jest adresat niniejszego e-maila, a gdy jest to zasadne na celu przetwarzania również inni pracownicy i współpracownicy Administratora lub podmiotu, który Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celu na jaki zostały zgromadzone, a po tym czasie, gdy będzie to zasadne ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Nadto, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
W sprawach przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem, pod numerem: 58 774-10-92 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.